Benjamin Shore

  • 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để loại bỏ những sợi lông thù ghét, Cleo sử dụng 3 phần tử là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể Fan Hâm mộ chưa biết, những sợi lông được làm từ các sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin đc liên kết chéo bởi các liên kết cộng h&oa…[Read more]

  • Benjamin Shore became a registered member 1 week, 5 days ago

Aller à la barre d’outils