congdungtoyen

  • Trong yến sào đựng phổ biến Canxi, ngoài ra còn có Phenylalanine, dưới ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời sẽ giúp thân thể tổng hợp vitamin D (dẫn chất quan yếu giúp cơ thể hấp thu Canxi hiệu quả vào những phần xương). CiCi Thượng Đỉnh Yến cho biết các chuyên gia dinh dưỡng kết luận công dụng của tổ yến rất rẻ cho sức khỏe bao gồm 2 hợp chất chính:…[Read more]

  • congdungtoyen became a registered member 2 weeks, 1 day ago